Erik Persson 

Ere lunch?

Hasse Söderström 

Björn är kung på scen viktiga ord

-