Folksam 1

19 Jun 2019 01:490

Försäkring Bas täcker grundbehovet som en idrottsklubb behöver genom Riksidrottsförbundet. Men genom att teckna ytterligare ett skydd får klubben ett ytterligare skydd som hjälper vid brand, vattenskada och inbrott. Läs mer på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas

Read more